Lokalizacija operativnog sistema

2
Za korišćenje kompjuterskih sistema i većine programa potrebnih za rad, neophodno je bar osnovno znanje engleskog jezika. To za većinu korisnika nije problem, ali šta ćemo sa onima koji nisu toliko talentovani za jezike ili nikada nisu učili engleski jezik, kao većina naših roditelja. Zato su dobri ljudi uložili puno truda i preveli čitave operativne sisteme i mnoge programe na svoj jezik. Ako ste korisnik Windows sistema, možete kupiti Windows preveden na srpski jezik. Ali, ukoliko koristite neki operativni sistem koji je u mogućnosti da koristi GNOME grafičko okruženje, rešenje je daleko jednostavnije, a i jeftinije.

Nastavak teksta se odnosi na Debian GNU/Linux sistem i sisteme bazirane na njemu. Do razlike moze da dođe u korišćenju nekih sistemima svojstvenim alatima, ali je suština ista.

Pri instalaciji ste izabrali koju lokalizaciju želite da imate konfigurisanu za vaš sistem. Ako ste kasnije poželeli da dodate još neki jezik, sve što treba da uradite je da kao root (administrator), izvršite sledeće u komandnoj liniji:


# dpkg-reconfigure locales

 

i izaberete jezike koje želite da dodate.

Sada imate dve opcije, u zavisnosti od vaših potreba. Možete da namestite da svaki korisnik koristi isti jezik ili da svako koristi različit. U prvom slucaju fajl koji treba da promenite je /etc/enviroment. U tom fajlu definišete za šta koji jezik koristite. Kod mene izgleda ovako:

 

 

LANG="en_US.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
LC_CTYPE="sr_RS.UTF-8@latin"
LC_COLLATE="sr_RS.UTF-8@latin"
LC_MONETARY="sr_RS.UTF-8@latin"
LC_NUMERIC="sr_RS.UTF-8@latin"
LC_TIME="sr_RS.UTF-8@latin"
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER="sr_RS.UTF-8@latin"
LC_NAME="sr_RS.UTF-8@latin"
LC_ADDRESS="sr_RS.UTF-8@latin"
LC_TELEPHONE="sr_RS.UTF-8@latin"
LC_MEASUREMENT="sr_RS.UTF-8@latin"

Osnovni jezik sistema je engleski, dok za formatiranje vremena, brojeva, itd, sistem koristi podešavanja iz srpskog jezika.

Na mom kompjuteru postoji još jedan korisnik, moja mama, i ona ne zna ni reč engleskog jezika. U slučaju takvog korisnika u fajlu ~/.profile, koji se nalazi u korisnikovom home direktorijumu (ili na srpskom Lična fascikla) treba dodati sledeću liniju teksta (na primer za srpski jezik):


export LC_ALL="sr_RS.UTF-8@latin"

 

Ulogujte se kao taj korisnik i sve će biti na srpskom ili na nekom drugom željenom jeziku, očas posla.

Za pojedine programe to neće biti dovoljno, kao na primer, Iceweasel (iliti Firefox), OpenOffice.org... Za takve programe morate instalirati njihovu lokalizaciju:


# apt-get install openoffice.org-l10n-sr, iceweasel-l10n-sr
Sve ovo, naravno, izvršite kao root i za željeni jezik i program.

Uživajte u svom lokalizovanom sistemu.

 


Komentari

Dobra stvar, a jeda sam se sjetio gdje sam vidjeo. :)

Hvala. :)

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.