Usporite apt

Da biste mogli da nesmetano koristite internet u druge svrhe, dok vam se istovremeno skidaju novi programi, potrebno je da ograničite brzinu skidanja bilo kom od ponuđenih menadžera paketa (dpkg, apt-get, aptitude, synaptic...). Sve što treba da uradite je da dodate sledeće linije u kofiguracioni fajl /etc/apt/apt.conf:

Acquire {
    http {
        Dl-Limit "50";
    }
}

Gde je 50 ograničenje brzine u KB/s, koje možete da menjate po želji.


Komentari

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.