I Veliki Brat će vladati...

Ako nešto ne preduzmemo, može nam se lako desiti da završimo u ovakvoj budućnosti:

http://blogoscoped.com/archive/2010-06-24-n15.html